ZAPRASZAMY NA TURNIEJ SIATKÓWKI KOBIET

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27 października 2021

DNIA 20 LISTOPADA  21r. W HALI SPORTOWEJ MOSiR  O PUCHAR BURMISTRZA RYWALIZOWAĆ BĘDĄ  KOBIETY  

 

PUCHAR BURMISTRZA GOSTYNINA

OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI KOBIET

HALA SPORTOWA MOSIR w GOSTYNINIE UL. KUTNOWSKA 7.

Turniej odbędzie się dnia 20.11.2021r.(sobota) godz. 9.30

Hala sportowa MOSiR w Gostyninie ul. Kutnowska 7.

Termin zgłoszeń do dnia 15.11.2021r.

ZGŁOSZENIA TYLKO MAILOWO

e-mail: mosir.gostynin@op.pl

 

SKRÓCONY REGULAMIN TURNIEJU

1. W turnieju udział mogą brać wyłącznie zawodniczki - amatorki.

Wyklucza się udział w zawodniczek,

które posiadają aktualne licencję Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Dla byłych zawodniczek po zakończeniu gry obowiązuje roczna karencja.

Przepis ten nie dotyczy zawodniczek niepełnoletnich.

Zawodniczki niepełnoletnie mogą wziąć udział w turnieju tylko za pisemną

zgodą rodziców /ukończone min.15 lat/..

2.Maksymalna ilość drużyn w turnieju - 6.

3. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej, w przypadku uzyskania pełnej obsady turnieju,

przed upływem terminu zgłoszeń.

4. Rywalizacja w grupach odbywać się będzie systemem „każdy z każdym” na dwóch boiskach.

5. W fazie finałowej drużyny zagrają w.g. klucza:

drużyna, która zajęła pierwsze miejsca w grupie “A” - z pierwszą drużyną grupy “B” -finał

drużyna, która zajęła drugie miejsce w grupie “A” - z drugą drużyną grupy “B” - o m-ca III-IV

drużyny, które zajęły trzecie miejsca w grupach zajmują m-ca V –VI w turnieju

6. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów.

7. W przypadku remisu o zwycięstwie decydować będzie tie-break.

8. Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymają puchary oraz pamiątkowe dyplomy.

9. Wyróżniające się zawodniczki wskazane przez organizatora pamiątkowe statuetki.

10.Z UWAGI NA ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE ORGANIZATOR PROSI O PRZESTRZEGANIE

NIŻEJ PODANYCH ZASAD:

dezynfekcji rąk przed wejściem na obiekt, wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia zawodniczek

przez kapitanów /opiekunów uczestniczących drużyn/, przed rozpoczęciem i po zakończonym spotkaniu

nie ma witania/żegnania się pod siatką zespołów i sędziów, po gwizdku

sędziego wszyscy rozchodzą się do swoich ławek i na swoje pozycje,

unikać kontaktu fizycznego jak uściski, podanie ręki, „przybicie piątki”,

nie kontaktowania się z kibicami,

w strefie ławek rezerwowych i stolika sędziowskiego przebywa minimalna,

niezbędna liczba osób zaangażowanych w organizację meczu,

11. PUNKTACJA I KOLEJNOŚĆ DRUŻYN

za zwycięstwo stosunkiem setów 2:0 – 3 pkt.

za zwycięstwo stosunkiem setów 2:1 – 2 pkt.

za porażkę stosunkiem setów 1:2 - 1 pkt. za porażkę stosunkiem setów 0:2 – 0 pkt.

12. O końcowej kolejności drużyn w tabeli decyduje:

ilość zdobytych punktów,

bezpośredni pojedynek zainteresowanych drużyn,

różnica setów we wszystkich meczach,stosunek małych punktów.

13. Turniej rozegrany zostanie w oparciu o obowiązują aktualne przepisy PZPS.

14. Informujemy, że nastąpiła zmiana w przepisach dotyczących sygnalizacji za niewłaściwe

zachowanie na boisku zawodniczki: - upomnienie gestem lub „żółta kartka” – brak innych konsekwencji
– „czerwona kartka” – punkt i zagrywka dla drużyny przeciwnej
– wykluczenie – obie kartki trzymane w jednym ręku
– dyskwalifikacja – kartki trzymane pojedynczo w prawej i lewej dłoni

oraz sygnalizacja za opóźnianie gry: - „żółta kartka” przy nadgarstku – brak innych konsekwencji
– „czerwona kartka” przy nadgarstku – punkt i zagrywka dla drużyny przeciwnej

15.Dodatkowe kary Organizatora za wyjątkowo niesportowe zachowanie się zawodniczki podczas rozgrywania zawodów: - zawieszenie /1 lub 2 mecze turniejowe/, - wykluczenie zawodniczki z turnieju.

16.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, kradzieże, kontuzje wynikłe z winy uczestników. 17.Uczestnicy turnieju winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

18. Wszystkie kwestie nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

Klauzula informacyjna RODO:

Klauzula w przypadku zbierania danych od osoby której dotyczą (art. 13 RODO 2016/679)

 • Administratorem danych jest:

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie,

  09-500 Gostynin, ul.Sportowa 1 tel. 0-24 235-33-97

 • Inspektorem ochrony danych osobowych w MOSiR w Gostyninie jest:

  Lidia Pawlak tel. 0-24 235-33-97 , mosir.gostynin@op.pl

 • Dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę,

 • której dane dotyczą w jednym lub większej ilości celów (RODO 2016/679 art.6 pkt.1a).

 • Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

  tj. organizacja Turnieju Siatkówki Kobiet

 • Dane osobowe uczestników oraz ich fotografie będą publikowane na stronie internetowej MOSiR

  oraz na stronie internetowej ligi w celach informacyjnych i promocyjnych.

 • Dane będą przekazywane podmiotom, z którymi administrator ma podpisaną umowę o powierzeniu

  przetwarzania danych osobowych.

 • Dane będą przechowywane przez okres trwania Turnieju Siatkówki Kobiet i potrzeby do jego realizacji.

 • Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych,

  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.

 • Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Podanie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne wynikające z RODO 2016/679 art.6 pkt.1a,b,c.

  Nie podanie danych może uniemożliwić uczestnictwo w Turnieju Siatkówki Kobiet.

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-27
Data publikacji:2021-10-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wiesław Adamski
Liczba odwiedzin:112